5957809483153408 GojiTech Viso I 枸杞糖肽10粒試用裝 *此乃試用產品,只限每人限購一瓶* *HKD$5已包括本港平郵* GojiTech 枸杞糖肽, 是利用寧夏有機枸杞子為原料製備而成,名為枸杞糖綴合物(統稱為枸杞糖肽,英文Goji Glycoconjugates ) 。而GojiTech枸杞糖肽是目前枸杞子中,已知最具活性的物質,具備以下功效: • 保護視網膜 • Product #: gojitech-Viso I 枸杞糖肽10粒試用裝 2023-01-29 Regular price: $HKD$65.0 Available from: GojiTechIn stock